Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 3 26 triệu KAGOSHIMA 09-08-2018
ĐON HÀNG DÀN GIÁO 2 26 triệu KAGOSHIMA 25-08-2018
ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG 2 26 triệu AICHI 30-07-2018
ĐƠN HÀNG LÀM BÁNH NGỌT 4 26 triệu FUKUI 30-07-2018
ĐƠN HÀNG LÀM BÁNH MỲ 4 27 triệu FUKUI 26-07-2018
ĐƠN HÀNG MAY 2 26 triệu Ehime 17-07-2018
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG 4 AICHI 15-07-2018
ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ 10 26 triệu FUKUOKA 12-07-2018
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 2 26 triệu NIIGATA 16-07-2018
ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI 13 25 triệu Kumanoto 25-07-2018
ĐƠN HÀNG NHUỘM 2 25 triệu IWATE 13-07-2018
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 11 28 triệu KYOTO 13-07-2018
ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ 5 28 triệu Mie 09-07-2018
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 12 25 triệu Saga 13-07-2018
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 7 26 triệu 09-07-2018
ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP 6 26 triệu AOMORI KEN, HIROSAKI SHI 10-07-2018
ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH 4 26 triệu Fukuoka 04-07-2018
ĐƠN HÀNG CỐP PHA 2 30 triệu KYOTO - TSUZUKI 05-07-2018
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.