Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 2 30 TRIỆU TỈNH NIGATA 05-04-2021
ĐÚC ĐỒ NHỰA 3 30 TRIỆU TỈNH NARA 16-04-2021
LÀM BÁNH MÌ 2 30 TRIỆU TỈNH ISHIKAWA 29-03-2021
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 6 29 TRIỆU TỈNH MIYAGI 10-04-2021
ĐƠN HÀNG LÁT GẠCH 2 34 TRIỆU TỈNH HYOGO 05-04-2021
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 35 TRIỆU TỈNH TOKYO 11-03-2021
LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 10 32 TRIỆU TỈNH MIE 13-03-2021
PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH 5 32 TRIỆU TỈNH AICHI 20-03-2021
ĐÚC ĐỒ NHỰA 6 32 TRIỆU TỈNH AICHI 20-03-2021
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 1 32 TRIỆU TỈNH ISHIKAWA 05-03-2021
ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA 6 32 TRIỆU TỈNH AICHI , KANAGAWA 25-03-2021
GIA CÔNG THIẾT BỊ TRANG TRÍ 5 29 TRIỆU TỈNH MIE 22-02-2021
ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO 2 34 TRIỆU TỈNH AICHI 15-02-2021
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 13 29 TRIỆU TỈNH NIGATA 10-02-2021
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 4 29 TRIỆU TỈNH AICHI 25-01-2021
KIỂM TRA MÁY MÓC 4 29 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 17-02-2021
CHẾ BIẾN THỦY SẢN 3 32 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 20-01-2021
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 2 32 TRIỆU TỈNH MIE 15-01-2021
LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 24 32 TRIỆU TỈNH MIE 18-01-2021
CHẾ BIỂN THỦY SẢN DẠNG XAY 1 29 TRIỆU TỈNH TOYAMA 10-01-2021
CHĂN NUÔI GIA CẦM 1 30 TRIỆU TỈNH WAKAYYAMA 19-01-2021
ÉP DẬP KIM LOẠI 5 28 TRIỆU TỈNH MIE 15-01-2021
HÀN KIM LOẠI 2 37 TRIỆU TỈNH MIE 05-01-2021
ĐƠN HÀNG TIỆN 4 32 TRIỆU TỈNH GIFU 15-01-2021
ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA 12 29 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 14-01-2021
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 11 29 TRIỆU TỈNH IWATE 05-01-2021
VẬN HÀNH MÁY 2 35 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 15-01-2021
ĐƠN HÀNG LÀM BÁNH MÌ 8 29 TRIỆU TỈNH IWATE 05-01-2021
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 13 29 TRIỆU TỈNH NIGATA 30-12-2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN 5 29 TRIỆU TỈNH YAMAGATA 16-12-2020
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.