Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Cần tuyển: 02 Nam - Ngành nghề: SX chế tạo linh kiện cơ khí. 2 180000 Chương Hóa - Đài Trung.
Cần tuyển: 03Nam - Ngành nghề: SX chế tạo thiết bị cơ khí. 3 180000 Khu Thái Bình – TP Đài Trung
​Cần tuyển: 03 Nam - Ngành nghề: SX chế tạo gỗ trang trí nội thất. 3 180000 Đào Viên- Đài Bắc
​Cần tuyển: 03 Nam - Ngành nghề: SX chế tạo các sản phẩm nhựa 3 180000 TP Đài Trung.
​Cần tuyển: 06 Nam - Ngành nghề: sản xuất vỏ lon nước ngọt. 6 180000 Miêu Lật - Đài Trung.
Cần tuyển: 03 Nam - Sản Xuất chế tạo linh kiện cơ khí. 3 180000 Chương Hóa - Đài Trung.
Cần tuyển: 03 Nam - Sản Xuất chế biến thực phẩm 3 180000 Khu Nam Đầu - Đài Trung.
Cần tuyển: 01 Nam - Sản Xuất chế tạo linh kiện nhựa. 3 180000 - 250000 Tp Đài Trung.
Cần tuyển: 03 Nam sản xuất chế tạo thiết bị y tế 3 180000 Khu Đạm Thủy – Tp Tân Bắc.
Cần tuyển: 04 Nam - sản xuất chế tạo kim loại. 4 180000 Tp Đài Trung.
Cần tuyển: 03 nam - Sản xuất chế tạo kim loại 3 180000 TP Tân Bắc.
Cần tuyển: 03 nữ - SX chế tạo các sản phẩm lõi, bọc ghế đệm sô pha 3 180000 TP Tân Bắc.
Cần tuyển: 02 nam - SX chế biến thực phẩm 2 180000 - 250000 Nghi Lan - Đài Bắc
Cần tuyển: 02 nam - Dệt May 180000 TP Cơ Long – Đài Bắc
​Cần tuyển: 03nam - Sản xuất chế tạo kim loại (van kim loại). 3 180000 - 250000 H. Chương Hóa - Đài Trung.
Cần tuyển: 03 nam - Sản xuất chế tạo các sản phẩm mộc. 3 180000 - 250000 Tp.Đài Trung.
Cần tuyển: 01 nam Sản xuất chế tạo các sản phẩm dệt 3 180000 Địa điểm: H. Chương Hóa - Đài Trung.
TUYỂN 02 NAM - Thực Phẩm bánh kẹo 4 180000 - 250000 Đào Viên – Đài Bắc
Tuyển lao động ngành nghề sản xuất chế tạo kim loại (kết cấu nhà xưởng). 3 180000 Chương Hóa - Đài Trung
Tuyển lao động nghề gia công xử lý kim loại. 10 180000 Chương Hóa - Đài Trung 18-01-2019
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.