Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT New 39 35 TRIỆU TỈNH TOKYO, TỈNH KANAGAWA, TỈNH SAITAMA, TỈNH CHIBA 29-10-2019
KIỂM TRA MÁY MÓC 12 28 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 17-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 56 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 23-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 6 30 TRIỆU TỈNH TOYAMA 23-10-2019
ÉP DẬP KIM LOẠI 2 33 TRIỆU TỈNH OSAKA 19-10-2019
CHẾ TẠO SẢN PHẨM NHỰA 12 31 TRIỆU TỈNH MIE 05-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 3 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 6 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 2 27 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 2 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 31 TRIỆU TỈNH OSAKA 08-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 51 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 25-10-2019
ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH 8 32 TRIỆU TỈNH KYOTO 16-10-2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ 4 36 TRIỆU TỈNH NAGANO 20-09-2019
KIỂM TRA MÁY MÓC 12 28 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 17-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 6 29 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 4 31 TRIỆU TỈNH SAITAMA 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 4 35 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 6 29 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 07-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 2 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 18-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 24 35 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 20-09-2019
ĐÚC ĐỒ NHỰA 4 29 TRIỆU TỈNH GUNMA 20-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 9 27 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-10-2019
ĐƠN HÀNG LÁT GẠCH 3 35 TRIỆU TỈNH OSAKA 24-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 3 30 TRIỆU TỈNH MIE 20-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 30 TRIỆU TỈNH NIIGATA , GUNMA, IBARAKI, CHIBA 10-09-2019
NÔNG NGHIỆP CÂY GIỐNG 2 28 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 05-09-2019
CHẾ BIẾN DĂM BÔNG , XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI 12 26 TRIỆU TỈNH SAGA 05-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 30 TRIỆU TỈNH NIIGATA , GUNMA, IBARAKI, CHIBA 10-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN , LÀM CHẢ CÁ 9 27 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-10-2019
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.