Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT 3 29 TRIỆU TỈNH MIYAGI 08-06-2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 2 32 TRIỆU TỈNH TOYAMA 10-06-2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN 3 32 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 22-06-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 22 32 TRIỆU TỈNH KANAGAWA, SAITAMA , HOKAIDO , FUKUSHIMA 25-05-2020
NÔNG NGIỆP TRỒNG TRỌT 11 29 TRIỆU TỈNH GIFU 11-06-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 14 29 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-06-2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐẶC ĐỊNH ) 4 27 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 30-06-2020
ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA 12 30 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 02-06-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 22 32 TRIỆU TỈNH KANAGAWA, SAITAMA , HOKAIDO , FUKUSHIMA 25-05-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 14 29 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-06-2020
GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ 8 27 TRIỆU TỈNH SAGA 25-05-2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 3 28 TRIỆU TỈNH AKITA 25-05-2020
ĐƠN HÀNG TTS HỘ LÝ 2 35 TRIỆU TỈNH MIE 15-05-2020
ĐƠN HÀNG TTS HỘ LÝ 15 42 TRIỆU TỈNH KANTO 25-05-2020
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG 2 29 TRIỆU TỈNH ISHIKAWA 15-05-2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT 2 29 TRIỆU TỈNH IWATE 11-05-2020
CHẾ TẠO PIN DÙNG CHO Ô TÔ 8 32 TRIỆU TỈNH IBARAKI 15-05-2020
ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP 1 31 TRIỆU TỈNH IBARAKI 11-05-2020
MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM 3 29 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 24-05-2020
BẢO DƯỠNG Ô TÔ , SƠN KIM LOẠI 3 35 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 22-04-2020
GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM 12 30 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 24-03-2020
GIA CÔNG SẢN PHẨM TỪ THỊT 14 28 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 19-03-2020
GIA CÔNG CƠ KHÍ 2 29 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 25-03-2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 31 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 24-03-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 8 37 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 04-04-2020
ĐƠN HÀNG TIỆN 3 32 TRIỆU TỈNH OSAKA 06-03-2020
ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT 2 29 TRIỆU TỈNH OITA 24-03-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 10 36 TRIỆU TỈNH TOKYO, CHIBA , SAITAMA 11-03-2020
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 33 TRIỆU TỈNH TOKYO, KANAGAWA , SAITAMA 06-03-2020
ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO 2 34 TRIỆU TỈNH MIE 03-03-2020
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.